Monday, April 15, 2013

MODUL P & P CEMERLANGBAB 1

Contoh Modul P&P Pelajar Cemerlang

Tajuk               :           Sumbangan Tamadun Indus – Perancangan Bandar
Masa               :           80  minit
Tingkatan        :           5 Alpha

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran, pelajar-pelajar akan dapat:

1.  Menyatakan contoh negara kota yang terancang dalam Tamadun Indus
2.  Menyenaraikan sebab Tamadun Indus berjaya membina bandar yang terancang
3.  Menerangkan ciri-ciri binaan bandar terancang dalam Tamadun Indus
4.  Menghasilkan ilustrasi bandar terancang Tamadun Indus          
5.  Menjawab soalan-soalan latihan pengukuhan


Bil
Aktiviti
Pedagogi
1
Set Induksi
Guru bertanyakan pelajar situasi kehidupan di bandar
Guru meminta pelajar menyatakan bentuk-bentuk dan susun atur bangunan.
Guru menunjukkan brosur iklan projek perumahan untuk dikaitkan dengan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus.


2
Langkah Pengajaran 1
Aktiviti guru :
-          Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk  pembelajaran hari ini 
-          Guru membahagikan murid kepada 5  kumpulan( 5 orang setiap kumpulan). Setiap kumpulan melantik seorang ketua dan pencatat.
-          Setiap wakil kumpulan diminta untuk memilih kad tugasan secara rawak :
-          Contoh tugasan:
Kumpulan 1    -    Ciri-ciri bandar terancang
                             Harappa dan Mohenjo Daro
Kumpulan 2    -    Faktor-faktor Tamadun Indus mampu 
                             membina bandar yang terancang
Kumpulan 3    -    Membuat ilustrasi pembinaan bandar
                             Mohenjo Daro dan Harappa
Kumpulan 4    -    Membina soalan/skema tajuk yang 
                              tersebut(Soalan KBKK)
Kumpulan 5    -    Membina peta minda tajuk tersebut


Interpersonel
Visual ruang

Aktiviti Murid

-          Dengan merujuk buku teks, pelajar diminta menyempurnakan tugasan kumpulan
-          Perbincangan dalam kumpulan
-          Menyiapkan tugasan dalam kertas sebak untuk dibentangkanInterpersonel
Visual ruang
CL
MI
3
Langkah Pengajaran 2
Aktiviti guru
-          Guru meminta hasil perbincangan/aktiviti setiap kumpulan disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan
-          Guru memastikan semua murid bersedia untuk memberi tumpuan dalam sesi pembentangan
-          Guru meminta pelajar-pelajar lain memberi tumpuan, mencatat maklumat dan memberi respons yang sesuai untuk mengukuhkan proses P&P


Aktiviti murid

-          Wakil kumpulan membentangkan hasil tugasan
-          Kumpulan lain memberi pandangan/ulasan

CL
MI
EAP
4
Penilaian/Pengukuhan

Aktiviti guru
-          Guru membuat ulasan dan rumusan hasil pembentangan pelajar
-          Guru mengedarkan soalan penilaian dalam bentuk soalan  esei
(a)  Jelaskan ciri-ciri pembentukan bandar terancang di 
      Mohenjo Daro dan Harappa dalam tamadun Indus
(b)  Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina
       bandar yang terancang?


Aktiviti Murid

    -    Murid menjawab soalan tugasan secara individu

Rumusan

                -    Guru membincangkan jawapan – edaran/nota


Nota edaranNota Edaran

A)    Jelaskan ciri-ciri pembentukan  bandar terancang di  Mohenjo-Daro dan
        Harappa dalam tamadun Indus  (ms 24 )
 
Bahagi
Bandar dibahagi kepada dua bahagian          
Utama
Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan
Pentadbiran
Menempatkan bangunan pentadbiran / tempat mandi awam
Kedua
Tempat kedua ialah kawasan perumahan
Tembok
Bandar di kelilingi oleh tembok
Kumbahan
Terdapat sistem kumbahan yang terancang
Jalan raya
Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus
Sungai
Bandar-bandar boleh dihubungi  melalui sungai
geometri
Perancangan bandar dibantu oleh kemajuan ilmu geometri  dan pembinaan     .         
Mesopotamia
Perancangan Bandar hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba
Batu bata
Menggunakan batu-bata   tanah liat melalui pembakaran suhu yang tinggi
Blok
Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat
Bilik mandi
Rumah di bandar mempunyai bilik mandi dan tandas
Susun atur
Bandar  disusun dengan susun atur yang sistematik.

B).  Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina bandar yang terancang?    
    (ms24) 
                                                                                         
Susun atur
Memiliki kepakaran dari segi susun atur
Geometri
Faham tentang ilmu geometri
Matematik
Faham tentang ilmu matematik
Pertukaran
Pertukaran teknologi dengan tamadun lain
Mutu
Peningkatan mutu bahan binaan
Batu bata
Teknologi menghasilkan batu bata
Kumbahan
Membina  sistem kumbahan yang terancang
Jalan raya
Mampu membina jalan raya yang baik
BAB 4

TAJUK : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

MASA : 80 MINIT

OBJEKTIF :Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat
1.      menyatakan kewibawaan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang unggul
2.      menerangkan keunggulan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W.
3.      menerangkan bagaimana peribadi Nabi Muhammad S.A.W. dapat diserap ke dalam diri sendiri

Bil
Aktiviti
Pedagogi
1
Set induksi

2
Langkah pengajaran 1
 • Guru berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sebanyak beberapa rangkap dan diikuti oleh pelajar.
 • Bersoal jawab dengan setiap pelajar berkenaan isi kandung selawat
 • Mengaitkan selawat dengan tajuk pembelajaran hari ini.Soal jawab


3
Langkah pengajaran 2
 • Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan (5-6 orang satu kumpulan)
Kumpulan
Tugasan
Bentuk persembahan
1
Latar belakang Nabi Muhammad S.A.W.
Carta aliran
2
Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
Peta minda
3
Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W
Forum
4
Penyebaran Islam di Makkah
Carta
5
Reaksi masyarakat Arab terhadap Islam
Forum
Aktiviti murid
Ø  Mencari maklumat tugas dalam buku dan bahan rujukan
Ø  Berbincang dalam kumpulan – melantik pencatat dan pelapor
Ø  Menyiapkan tugasan dalam kertas untuk dibentangkan


Kumpulan pelbagai kebolehan


4
Langkah pengajaran 3
Aktiviti guru
 • Memastikan semua murid bersedia memberi tumpuan kepada sesi pembentangan
 • Semasa kumpulan membuat penerangan, arahkan pelajar mencatat isu pelajaran dalam bentuk peta minda atau carta aliran
Aktiviti murid
 • Wakil kumpulan membentangkan hasil tugasan
 • Ahli kumpulan lain mencatat isi penting dalam bentuk peta minda atau carta aliran
 • Ahli kumpulan lain juga perlu memberi soalan dan komen berkaitan
Pembentangan
Peta minda
5
Penilaian dan pengukuhan
Aktiviti guru
ü  Membuat rumusan hasil pembentangan
ü  mengedarkan soalan penilaian berbentuk pemahaman dan aplikasi. Contohnya;
i)                    huraikan ciri-ciri keperibadian Nabi Muhammad S.A.W
ii)                  mengapakah penyebaran Islam peringkat awal dilakukan secara sulit atau sembunyi
iii)                jelaskan maksud ayat al-Quran ”Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad S.A.W. contoh ikutan yang terbaik
Aktiviti murid
ü            menyiapkan tugasan yang diberikan


6
Penutup / rumusan
v  guru berbincang dengan murid tentang jawapan terhadap soalan yang diberi.

Sumbang saran


Bab 5

 MODUL PEMBELAJARAN  PELAJAR CEMERLANG
TINGKATAN  4


Tingkatan               :  4 Sains  1
Masa                          : 80 minit
Tajuk                         : Kerajaan islam
Sub-tajuk                 : ( a ) Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua                                                               ( b ) Pembukaan semula Kota Makkah
Hasil pembelajaran  :                                                                                                     
Aras 1                        :                                                                                                                     1. Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua                       2. Menyatakan proses pembukaan semula Kota Makkah
Aras 2                                                                                                                                                         1. Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah pertama dan Kedua                    2. Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula     Kota Makkah
Aras 3                                                                                                                                                         1. Menjanakan idea kepentingan pembukaan semula Kota Makkah            
Unsur dan tingkah laku patriotisme :                                                                                    Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara                                                        Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara
Bahan bantu mengajar :                                                                                                            1. LCD                                                                                                                                 2. Set computer – Program power point                                                                        3. Kad arahan                                                                                                                   4. Buku teks Tingkatan 4                                                                                                                                                                                                                                  Bil

Aktiviti

Pedagogi

1

Set Induksi
Guru menayangkan gambar Kaabah (LCD)
Pelajar diminta menyatakan sebarang       maklumat yang mereka tahu  berkaitan dengan gambar  Kaabah
Guru merumuskan dengan mengaitkan dengan tajuk yang akan diajarBrainstorming
( sumbangsaran )

2

 Langkah Pengajaran 1
 Aktiviti guru:
 Penerangan tentang  tajuk yang akan diajar  -
 menggunakan peta konsep ( Lampiran 1 )
 Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan secara 
 Undian
 Wakil setiap kumpulan memilih tajuk  
 mengambil kad arahan yang disediakan oleh  guru dalam 5 warna ( Lampiran 2 )

M1 ( Interpesonel )
MI  ( Kinestik dan verbal
        Linguistik )


Aktiviti Murid
Melantik pencatat dan pelapor
Mencari maklumat tugasan yang diberi dalam buku teks/rujukan/nota
Berbincang dalam kumpulandan menyiapkan tugasan dalam pelbagai bentuk mengikut kad arahanPembelajaran koperatif
3

Langkah pengajaran 2
Aktiviti guru
Memastikan semua murid bersedia memberi tumpuan kepada sesi pembentangan
Semasa pembentangan pasukan lain dikehendaki membuat catatan dan komen
Guru membuat catatan dalam Borang Pembentangan Kumpulan ( Lampiran 3 )Pembelajaran koperatifAktiviti murid
Wakil kumpulan membentangkan tugasan
Kumpulan lain membuat percambahan minda untuk memantapkan isi pelajaran

M1 ( Interpesonel )
MI  ( Kinestik dan verbal
        Linguistik )
4
Langkah pengajaran 3
Aktiviti guru
Membuat rumusan hasil pembentangan murid

5
Langkah pengajaran 4
Penilaian dan pengukuhan
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertindak membuka semula kota Makkah
Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam

KBKK

6

Langkah 5
Soalan tugasan
Sila bina peta minda berdasarkan tajuk yang diajar – Kerajaan Islam di Madinah
Lampiran 1

Peta konsep
KERAJAAN ISLAM        DI MADINAH
 


                                               

 


            KAD ARAHAN                                           Lampiran 2

KUMPULAN 1
Dengan menggunakan power-point, terangkan Perjanjian Aqabah  Pertama dan Kedua
 

 


Borang   Penilaian Pembentangan Kumpulan        Lampiran 3

Tingkatan  :                                Kumpulan :  

Tarikh


Tajuk


Ahli Kumpulan
1

2

3

4

5

6

Kekuatan


Kelemahan

Cadangan /penambahbaikkan
Contoh soalan struktur Kumpulan 5                                                            

Lampiran 4

Text Box: Madinah merupakan kota penting bagi pedagang Arab yang didiami oleh tiga golongan penduduk.Perjanjian Aqabah telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah                                                                                                                                
1          ( a )     Sebutkan dua golongan penduduk yang mendiami kota Madinah.                                  (buku teks m.s.118 )          
                                                                      
(i)            .................................................................................................

(ii)          .................................................................................................                                                                                         [ 2 markah ]  


            ( b )     Namakan pihak yang terlibat dalam memeterai Perjanjian Aqabah 1                                                                                                       (buku teks m.s. 11) 
                       
                        ( i )......................................................................................................
                       
                        ( ii ).....................................................................................................                                                                                                                              [ 2 markah ]

            ( c )     Berikan dua  syarat  Perjanjian Aqabah 1.( buku teks m.s. 118 )                                                                                                                         [ 2 markah ]
(i)            .................................................................................................

(ii)          .................................................................................................                                                                                            [ 2 markah ]


            ( d )     Siapakah yang dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam ?
                        ...........................................................................................................                                                                               ( buku teks m.s. 118 )                                                                                                    [ 1 markah ]

            ( e )     Apakah iktibar yang dapat diambil daripada perjanjian tersebut ?
                                                                                              ( buku teks m.s. 119 )
                          .......................................................................................................
                                                                                              [ 1 markah ].
                       


           
            Jawapan
            ( a)      i.          Nasrani                                                                                                                   ii.            Yahudi                                                                                                                    iii.        Arab
            ( b )     i.          Nabi Muhammad s.a.w.                                                                                       ii.            Orang Arab Madinah ( Aus dan Khazraj )
            ( c )     i.          Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan                               rasul                                                                                                                                 ii.         Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad                                         iii.        Tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri , berzinar,                                    mimum arak dan membunuh bayi perempuan           
            ( d )     Mus’ab bin Umair
            ( e )     Iktibar                                                                       
                        F1-      Perihatin
                        F2-      Kesabaran
                        F3-      Kerjasama atau permuafakatan
                        F4-      Toleransi
                        F5-      Bertanggungjawab
                        F6-      Perpaduan
BAB 7


Contoh modul pengajaran 

Tajuk : Penyebarab Islam di Asia Tenggara ( Bab 7 tingkatan 4 )
Masa:              80 minit
Tingkatan :      5sn1


Bil
                                 Aktiviti
   pedagogi
   1
  Set Induksi
  Aktiviti Guru:
-       Guru menunjukkan keratan akhbar kepada pelajar
-       Guru mengemukakan soalan berkaitan dengan gambar
-       Guru mengukuhkan jawapan pelajar
-       Guru mengaitakan dengan tajuk yang diajar hari ini
  Aktiviti Murid
-       meneliti keratan akhbar yang ditunjukkan
-       memberi jawapan yang munasabahVisual ruang

interapersonal
   2
  Langkah pengajaran 1
  Aktiviti Guru :
-       guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan
-       tugasan kumpulan dibuat secara undian
-       setiap kumpulan dikehendaki membincangkan peranan:-
  kumpulan 1 -  perdagangan
  kumpulan 2 -  perkahwinan dan pengislaman raja              
  kumpulan 3 – peranan pusat kebudayaan
  kumpulan 4 – kelahiran kerajaan Islam
  kumpulan 5 – peranan mubaligh dan keistimewaan islam
  Aktiviti murid:
-       mencari fakta/maklumat tugasan yang diberikan dengan
      merujuk kepada buku teks/buku rujukan
-       berbincang dalam kumpulan, melantik pencatat dan pelapor
-       menyiapkan tugasan dalam kertas sebak untuk dibentangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan


Visual linguistik
interpersonal
  3
Langkah pengajaran 2 -  pembentangan  tugasan
 Aktiviti Guru:
-       memastikan semua murid bersedia untuk pembentangan
-       mengarahkan murid dari setiap kumpulan membuat pembentangan dan memberi hujah
-       guru mengukuhkan hujah pelajar
 Aktiviti Murid:
-       membuat pembentangan secara kumpulan
-       mencatat isi/memberi pandangan/ulasan
-       pelajar memindahkan  cara penyebaran Islam dalam kertas edaran yang disediakan ( peta minda)Cooperative
learning
 4
Penilaian dan pengukuhan
Aktiviti guru :
-       membuat rumusan dan penilaian hujah pelajar
-       merasionalkan keistimewaan Islam menarik minat masyarakat untuk menerima Islam
-       guru mengedarkan soalan penilaian dalam bentuk struktur ( lihat lampiran ) cara penyebaran Islam
-       soalan diedarkan kepada semua pelajarinterapersenol
  4
 Aktiviti murid :
-       murid menjawab soalan secara individu
-       murid dikehendaki mengemukakan jawapan kepada guruMI
  5
Rumusan
Aktiviti guru
-       Guru membincangkan jawapan pelajar melalui power
-       point /kertas edaran
-       guru menutup pengajaran dengan menunjukkan gambar
                 cara berdakwah pada zaman moden
          -      minta pendapat murid tentang ambar yang ditunjukkan
          -      guru beri tugasan esei untuk disiapkan di rumah
Aktiviti murid
          -      menyemak jawapan
          -      membuat pembetulan
          -      memberi respon tentang gambar yang ditunjukkan
          -      membuat tugasan esei di rumah
   ICT
  MI

(BAB 8)


Contoh modul Pembelajaran berpusatkan murid.
MATA PELAJARAN : SEJARAH 
TINGKATAN    : 4
MASA              : 80 MINIT
TAJUK :  PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT  
SUBTAJUK  :PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI
-          PERDAGANGAN
-          MATA WANG
-          PERCUKAIAN          
                                                                                                         
Bil
Aktiviti
Pedagogi
1
Set Induksi


2
Langkah Pengajaran 1
Aktiviti guru   
Guru mengaitkan set induksi dengan      
Tajuk pembelajaran hari ini.
Murid  dibahagikan kepada 10 kumpulan (5 orang setiap kumpulan)
Tugas kumpulan dibuat secara undian
Contoh soalan
Nyatakan faktor-faktor yang  menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan di Asia tenggara.
Nyatakan ciri-ciri mata wang  yang terdapat di Tanah Melayu
Wang Timah Melaka
Mata wang Johor
Mata wang  Kelantan
Mata wang Kedah
Bagaimanakan peraturan cukai dilaksanakan  di Melaka?
Pemerintah Melaka telah memperkenalkan cukai tetap dan cukai diraja.Jelaskan kedua-dua jenis cukai tersebut. 
Apakah perubahan  yang diperkenalkan oleh pemerintah Melaka untuk meningkatkan  perkembangan ekonominya? 


Aktiviti  guru-
Menjemput salah seorang ahli kumpulan
     untuk mencabut soalan
Mengarahkan pelajar membentuk  kumpulan dan
      Mencari muklumat.
CL
MI

Aktiviti murid-
Berbincang dalam kumpulan melantik ketua,
     pelapor dan pencatat.
Mencari maklumat tugasan yang diberi dalam
     buku teks/rujukan/nota.
Menyiapkan tugas dalam kertas sebak  untuk
     dibentangkan.


Langkah Pengajaran  2


Aktiviti Guru-
Memastikan semua pelajar  mengambil bahagian
     dalam perbincangan berkumpulan.
Memastikan semua kumpulan bersedia untuk
     Memberi  tumpuan kepada sesi pembentangan.
Mengarahkan kumpulan yang membuat tajuk
     yang sama member ulasan/pendapat.Aktiviti murid-
Wakil pelajar membentangkan hasil tugasan
Kumpulan lain memberi  pandangan/ulasan


CL
MI

Langkah Pengajaran 3


Aktiviti Guru-
Membuat rumusan hasil pembentangan
Mengedarkan soalan penilaian dalam bentuk
     struktur/objektif


Aktiviti murid-
Menjawab soalan tugasan secara individu

3
Penilaian

4
Rumusan/Pengukuhan
Guru membincangkan jawapan
Guru mengarahkan setiap pelajar membuat
     tugasan dalam bentuk jawapan esei  
     berdasarkan  soalan perbincangan.
     (sebagai kerja rumah)
       


BAB 9

TAJUK                                  : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN
MASA                        : 80 MINIT
TINGKATAN                        : 5C
JUMLAH PELAJAR : 40

Bil
Aktiviti
Pedadogi
1
Set Induksi

1      Guru menayangkan gambar kapal perang kuasa Eropah seperti Belanda,Perancis dan Inggeris yang meneroka dan menjelajah  di kawasan Timur
2      Guru Juga menayangkan gambar bagaimana Portugis mencari kekayaan di Timur
3      Guru juga menayangkan peta jalan perdagangan dan pelayaran Portugis
        4     Guru bertanyakan tentang gambar/peta yang ditayangkan.
 


2

Langkah Pengajaran 1
Aktiviti guru
·         Guru mengaitkan gambar set induksi dengan tajuk
·         Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan (5 pelajar)
·         Tugasan kumpulan dibuat secara undian mengikut sub topik sebagaimana berikut:

Kumpulan
Tugasan
Bentuk Persembahan
1
Kuasa- kuasa Eropah zaman Penjelajahan
2
Sebab-Sebab Penjelajahan ( Dorongan Renaissance)
3
Sebab-sebab Penjelajahan ( Dorongan Keagamaan)
4
Sebab-sebab Penjelajahan ( Dorongan Ekonomi)
5
Sebab-sebab Penjelajahan (Kebangaan bangsa)
6
Kesan Penjelajahan ( Ekonomi )
7
Kesan Penjelajahan ( Politik )
8
Kesan Penjelajahan ( Sosial )
·         Guru menyediakan contoh peta minda untuk memudahkan pelajar berbincang dalam kumpulan untuk persembahan kumpulan.

Aktiviti murid
·         Mencari maklumat tugasan yang diberikan di dalam buku teks/rujukan
·         Berbincang di dalam kumpulan,melantik pelapor dan pencatat
·         Menyiapkan tugasan dalam kertas majung untuk dibentangkan


Perbincangan
Sumbangsaran
3


Langkah Pengajaran 2
Aktiviti guru.
·         Memastikan semua murid bersedia untuk memberi tumpuan kepada sesi pembentangan
·         Setiap kumpulan membuat pembentangan
 • Mengarahkan kumpulan yang lain memberi ulasan/pendapat

Aktiviti murid
·         Wakil kumpulan membentangkan hasil tugasan
 • Kumpulan lain memberi  pandangan/ulasan
Main peranan
4
Penilaian dan Pengukuhan

Aktiviti Guru
·         Membuat rumusan hasil pembentangan
·         Mengedarkan soalan penilaian dalam bentuk:


Aktiviti Murid
·         Menjawab soalan tugasan secara individu(objektif dan Struktur)
·         Mengarang esei berpandukan contoh jawapan

5
Rumusan
·         Guru membincangkan jawapan (kertas edaran/power pont)

ict
BAB 10


MODUL PEMBELAJARAN
BAB 10 TINGKATAN 4
Tajuk:Dasar British terhadap Pertanian
Masa : 80 minit
Bil
Aktiviti
Pedagogi
1
Set Induksi

2

Langkah Pengajaran 1
Aktiviti guru:
-      Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pembelajaran hari ini.
-      Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan(3-4 orang setiap kumpulan)
-      Tugas kumpulan dibuat secara undian.

Kumpulan
Tugasan
Bentuk Persembahan
1
Undang-undang Tanah
Peta minda
2
Undang-undang Tanah
Jadual
3
Akta Tanah Simpanan Melayu
Forum
4
Land of Order di Sarawak
Peta Minda
5
Akta Tanah di Sabah
Jadual
Aktiviti murid
-      Mencari maklumat tugasan yang diberi dalam buku teks/rujukan/nota
-      Berbincang dalam kumpulan-melantik pencatat dan pelapur
-      Menyiapkan tugas dalam kertas sebak untuk dibentangkan
-       
Peta Minda

Peta Minda

3
Langkah Pengajaran 2
Aktiviti guru
-      Memastikan semua murid bersedia untuk member tumpuan kepada sesi pembentangan.
-      Setiap kumpulan membuat pembentangan
-      Mengarahkan kumpulan membuat pembentangan
-      Mengarahkan kumpulan yang membuat tajuk yang sama member ulasan/pendapat
Aktiviti murid
-      Wakil Kumpulan membentang hasil tugasan
-      Kumpulan lain member pandangan/ulasan


4
Penilaian Pengukuhan
Aktiviti guru
-      Membuat rumusan hasil pembentangan
Mengedar soalan penilaian dalam bentuk struktur/esei

1.Dasar British terhadap pertanian
Undang-undang berhubung tanah
1. Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak
i) Tanah Melayu
i.
ii.
iii.
iv.
v.
m/s 259
ii) Sarawak
 i.
ii.
iii.
m/s 261
iii) Sabah
 i.
m/s 261

2. Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah?
i) Rekod –

ii) jamin –

iii) mudah –

iv) cagaran –

m/s 259
Jawapan
Dasar British terhadap pertanian
Undang-undang berhubung tanah
1. Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah
Melayu, Sabah dan Sarawak
i) Tanah Melayu - Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
- Enakmen Tanah Persekutuan 1897
- Peraturan Tanah Perak 1879
- Kanun Tanah Selangor 1891
- Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
m/s 259
ii) Sarawak - Land Order 1931
- Land Settlement Order 1933
- Land Order 1948
m/s 261
iii) Sabah - Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi
m/s 261
51
2. Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah?
i) Rekod - rekod dan catatan yang sempurna menjadi bukti pemilikan
terhadap tanah
ii) jamin - rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan
mengesahkan pemilikan tanah
iii) mudah - memudahkan urusan pentadbiran seperti cukai dan urus
niaga terhadap tanah seperti pajakan, sewa beli, penjualan
dan pembelian tanah
iv) cagaran - boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal
m/s 259

Aktiviti murid
-      Menjawab soalan tugasan secara individu5
Rumusan
-      Guru membincangkan jawapan-melalui power point/edaran nota

Nota edaran
(2) Dasar – dasar pertanian British. a) Dasar – dasar pertanian British.
1. Orang melayu diperkenalkan oleh British dengan tananam yang memepunyai pasaran seperti kopi, tembakau, getah.
2. British telah mengkomersialkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.
3. Tenaga buruh China dan India digunakan untuk memajukan lagi sector perladangan.
4. Undang – undang pemilikan tanah telah diperkenalkan oleh British, bertujuan untuk melindungi tanah orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. Tetapi beberapa daripada aspek undang – undang ada yang menindas orang Melayu.

b) Pengenalan undang – undang berhubung tanah.
1. Sebelum kedatangan British persoalan tanah tidak menjadi masalah kepada orang Melayu kerana tanah yang luas, penduduk rendah, urusan cukai dan kebenaran mengusahakan tanah hanya dengan pembesar Melayu. Pemilikan tanah amat mudah iaitu pemilik tanah ialah sesiapa yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut.
2. Rekod bertulis adalah elemen penting dalam mengesahkan pemilikan tanah pada masa British.
3. Rekod ini juga digunakan dalam urusan tanah seperti cukai, pajakan, sewa beli, jual dan beli tanah.
4. Tanah juga dilihat sebagai cagaran untuk mendapatkan modal.
5. Undang- undangan tanah pertama ialah Peraturan Tanah Perak. Seterusnya Kanun Tanah Selangor, Peraturan Tanah Sungai Ujong.
6. Tanah dibahagikan mengikut nilai komersial seperti tanah ladang, pribumi dan perlombongan.

7. Kadar cukai tanah bergantung kepada jenis tanah dimiliki.
c) Kesan pengenalan undang – undang tanah British.
1. Permohonan kebenaran mendapatkan tanah sama ada syarikat atau individu didapati daripada Pejabat Tanah dan bukan dari pembesar Melayu lagi.
2. Kebenaran Pejabat Tanah juga diperlukan untuk mengutip hasil hutan seperti nipah, damar, rotan.
3. Bermakna kuasa residen negeri amat besar untuk menentukan tanah yang boleh diberikan kepada pemodal.
4. Kelulusan tanah pula bergantung kepada modal, teknologi dan bilangan buruh yang akan digunakan.
5. Dasar tanah British juga membawa kepada perkembangan ekonomi wang. Di mana cukai, jual, beli, sewa ke atas tanah perlu menggunakan wang. Mamalh orang Melayu perlu membayar cukai hasil hutan dalam bentuk wang.
6. Kesannya orang Melayu yang tiada wang meminjam daripada orang tengah dan kemudiannya menyelesaikan menjual tanah untuk menyelesaikan hutang mereka.
7. Kadar cukai tanah bergantung kepada jenis tanah dimiliki.d) Undang – undang melindungi tanah bumiputra.
1. Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) diperkenalkan oleh British bagi mengelakkan tanah milik Melayu berpindah kepada orang asing.
2. Residen berhak mengisytiharkan mana – mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelak TSM daripada dijual, dipajak gadai, atau ditukar milik.
3. TSM juga ingin melindungi ekonomi penjajajh, contohnya TSm tidak boleh diusahakan tanaman komersial. TSM tidak subur dan tidak sesuai untuk tanaman perladangan.
4. Land Order di Sarawak diperkenalkan bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi oleh pengusaha China.
5. Di sini jaga diperkenalkan Land Settlement Order bagi melindungi tanah peribumi daripada diceroboh.
6. Di Sarawak pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui perwarisan, bagi mengelakkan pemajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar.
7. Land Order Sarawak seterusnya membhagikan tanah kepada 3 kawasan iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman.
8. Imigran hanya dibenarkan memiliki tanah campuran sahaja, manakala tanah simpanan dan pedalaman dilindungi.
9. Di Sabah pula, Proklamasi III Perlindungi Hak Peribumi yang melindungi kepentingan peribumi diwartakan oleh British. Peraturan ini menetapkan hak milik peribumi di bawah kuasa Pegawai Daerah.
10. Segala urusan jual beli tanah di Sabah dengan orang Eropah pula perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi. Penduduk peribumi juga berhak menuntut ganti rugi ke atas tanah yang dijual kepada orang asing.


ICTBAB 10 TINGKATAN 4

Tajuk:Tenaga buruh Asinng
Masa : 80 minit

Bil
Aktiviti
Pedagogi
1
Set Induksi

2

Langkah Pengajaran 1
Aktiviti guru:
-      Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pembelajaran hari ini.
-      Murid dibahagikan kepada 9 kumpulan(3-4 orang setiap kumpulan)
-      Tugas kumpulan dibuat secara undian.

Kumpulan
Tugasan
Bentuk Persembahan
1
Sebab Kedatangan Buruh Asing 
Peta minda
2
Kemasukan buruh dari China
Peta Mindal
3
Kemasukan buruh dari China
Peta Minda
4
Kemasukan buruh dari China
Peta Minda
5
Kemasukan buruh dari China
Jadual
6
Kemasukan buruh dari India
Forum
7
Kemasukan buruh dari India
Peta Minda
8
Kemasukan buruh dari India
Peta Minda
9
Kemasukan buruh dari India
Peta Minda

Guru dan set induksi tajuk pembelajaran

Aktiviti murid
-      Mencari maklumat tugasan yang diberi dalam buku teks/rujukan/nota
-      Berbincang dalam kumpulan-melantik pencatat dan pelapur
-      Menyiapkan tugas dalam kertas sebak untuk dibentangkan
-       
Peta Minda

Peta Minda


3
Langkah Pengajaran 2
Aktiviti guru
-      Memastikan semua murid bersedia untuk member tumpuan kepada sesi pembentangan.
-      Setiap kumpulan membuat pembentangan
-      Mengarahkan kumpulan membuat pembentangan
-      Mengarahkan kumpulan yang membuat tajuk yang sama member ulasan/pendapat
Aktiviti murid
-      Wakil Kumpulan membentang hasil tugasan
-      Kumpulan lain member pandangan/ulasan


4
Penilaian Pengukuhan
Aktiviti guru
-      Membuat rumusan hasil pembentangan
Mengedar soalan penilaian dalam bentuk struktur/esei

1.a) Apakah faktor yang mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah
        Melayu?
F1 ________________________________________________________
F2 ________________________________________________________
F3 ________________________________________________________

      b) Terangkan sistem kedatangan buruh China pada kurun ke-19,iaitu:
           1) Sistem tiket kredit
           2) Sistem pengambilan kakitangan.
      1)
F1____________________________________________________

H1a ____________________________________________________
F2 ______________________________________________________
F3 ______________________________________________________
F4 ______________________________________________________
F5 ______________________________________________________
F6.
_____________________________________________________

H6a ______________________________________________________
F7 ______________________________________________________
F8 ______________________________________________________
2)
F1 ______________________________________________________
F2 ______________________________________________________
F3 ______________________________________________________

F4
_____________________________________________________

F5 ______________________________________________________

       c) Jelaskan cara kedatangan imigran Cina ke Sarawak semasa pemerintahan
            Charles Brooke.
F1____________________________________________________

F2 ______________________________________________________

F3.____________________________________________________

F4 _____________________________________________________

F5 _________________________________________________________

Aktiviti murid
-      Menjawab soalan tugasan secara individu5
Rumusan
-      Guru membincangkan jawapan-melalui power point/edaran nota

Nota edaran
2.a) Apakah faktor yang mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu?

       Faktor yang mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu Ialah
F1 Galakan kerajaan kolonial British agar mereka berhijrah ke Tanah Melayu,
F2 Penghijrahan mereka juga tidak ditentang oleh orang Melayu.
F3 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong
      Imigran berhijrah ke Tanah Melayu.


      b) Terangkan sistem kedatangan buruh China pada kurun ke-19,iaitu:
           1) Sistem tiket kredit
           2) Sistem pengambilan kakitangan.

          Sistem kedatangan buruh China pada kurun ke-19 ialah
(1)  Sistem tiket kredit.
F1 Bakal imigran ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung di Negara
      China.
H1a Oleh kheh-thau (ketua).
F2 Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa.
F3 Golongan imigran ini dikenali sebagai sin kheh.
F4 Golongan imigran diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi
      Buruh.
F5 Nakhoda kapal atau agensi buruh menerima bayaran daripada bakal majikan
     Imigran berkenaan.
F6 Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis.
H6a Untuk menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan
        Berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.
F7 Golongan sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang
      Mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.
F8 Pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan
      Majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu.

(2)  Sistem pengambilan kakitangan
F1 Dilakukan oleh pegawai di China.
F2 Pegawai berkenaan dilantik oleh sebuah rumah kongsi.
F3 Pegawai akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut
      Sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi tuan punya rumah kongsi.
F4 Buruh diserahkan kepada tuan rumah kongsi.
F5 Pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah
     Dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawa.       c) Jelaskan cara kedatangan imigran Cina ke Sarawak semasa pemerintahan
            Charles Brooke.

          Cara kedatangan imigran Cina ke Sarawak semasa pemerintahan Charles
      Brooke ialah
F1 Wujudnya tajaan Charles Brooke melalui syarikatnya di Singapura.
F2 Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow secara berkumpulan.
F3 Wujudnya persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu,iaitu Wong Nai Siong
      Dengan Charles Brooke.
F4 Ramai imigran Foochow telah dibawa masuk ke Sarawak.
F5 Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan
      Sektor pertanian dan lada hitam.ICT